facebook

Събития

28.05.2015 16:30
Събития

Публична защита на докторска дисертация

 Кандидат:

Дима Стефанова Карова - докторска програма „Публична администрация“

Корпус 2, зала 308

 

Организатор:
департамент „Публична администрация“

 

Тема на дисертационния труд:
Съвременни насоки за организация и управление на системата за ефективен допинг контрол и превенция в Република България

 

Професионално направление:

3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

 

Научно жури в състав:

  • проф. д-р Николай Арабаджийски – председател на научното жури
  • проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев – НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
  • проф. Христо Маринов Иванов, д.н. – от ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
  • проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски – от НБУ, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
  • проф. д-р Йордан Стойчев Ботев – от СУ „Св.Климент Охридски“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Философия на културата, политиката и правото“
  • доц. д-р Валентин Пенчев Василев – от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“