Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
13.04.2021 18:00
Събития

Публични лекции „Какво остава от Арабската пролет?“ и „Жените в Иран: Положение и съпротиви“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

«Que reste t-il des «Printemps arabes»?»
«Femmes en Iran: Situation et résistances»


Лектор:
проф. Фирузе Нааванди, Свободен Университет на Брюксел, ULB
Prof. Firouzeh Nahavandi, ULB

Модетатори:
гл. ас. д-р Петя Георгиева, гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

Участници:
Студенти и преподаватели франкофони от НБУ и други

Лекцията се провежда на френски език

Проф. Фирузе Нааванди e дългогодишен директор на Института по социология, Свободен университет на Брюксел и директор на Центъра за изследване на международното сътрудничество и на развитието (CECID, ULB). Тя е гост преподавател в Университета Сенгор, (Александрия, Египет) и в Университета на Ханой, Виетнам; Член на Кралската академия на науките д’Утр Мер.

Автор е на десетки издания и монографии, сред които: Iran, De Boeck Supérieur, 2020, 3-e édition; Afghanistan, De Boeck, 2019, 2-e édition; Commodification of Body Parts in the Global South: Transnational Inequalities and Development Challenges, Palgrave Pivot, 2016; Être femme en Iran. Quelle émancipation? Académie Royale de Belgique 2016.