Събития

1_678x410_crop_478b24840a 2_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a 5_678x410_crop_478b24840a 6_678x410_crop_478b24840a
06.08.2020 18:30
Събития

Самостоятелна фотоизложба „*Панагиря* в Бродилово – живите традиции на Странджа“

Читалище - „Екзарх Антим I -1928 г. “, с. Бродилово, обл. Царево


Организатор:
департамент „Дизайн“

Водещ:
гл. ас. д-р Иво Попов


Модератор:
Илия Илиев, кмет на село Бродилово, обл. Царево


На 06 август 2020 г. от 18:30 часа в читалище - „Екзарх Антим I -1928 г. “, с. Бродилово, се открива самостоятелна фотоизложба на гл. ас. д-р Иво Попов, департамент „Дизайн“. Изложбата е озаглавена „*Панагиря* в Бродилово – живите традиции на Странджа“ и е посветена на ежегодния местен празник на селото, който се провежда през втората събота на месец август. Тази година поради пандемията от КОВИД-19 „Панагир“ няма да се състои, но изложбата, документирала „духа на Панагиря“, ще припомни за вълнуващите мигове на празника, запечатани от камерата на д-р Иво Попов в 26 кадъра подредени в 12 табла.


Д-р Иво Попов преподава в НБУ от есенния семестър на 2009/2010 учебна година. От 2012 г. е щатен асистент към Бакалавърски факултет, а от 2016 година, след спечелен конкурс, заема академичната длъжност "главен асистент", професионално направление 8.2. Изобразително изкуство.

Научните интереси на д-р Попов са в областта на съвременните практики и тенденции на развитие на дизайна, както и на специфичните исторически и социални контексти, обуславящи възникването им. Изследователските му интереси са фокусирани върху експозиционния, графичния, рекламния, пространствения, интериорния дизайн и широкия спектър от форми и практики, стоящи зад тези понятия.

В своята дейност д-р Иво Попов насочва усилия към:

- активна работа със студентите за овладяване на знания и умения в областта на съвременните форми на дизайн;
- представяне на студентските постижения на изложби в утвърдени арт пространства, както в София, така и в страната и чужбина;
- съдействие за организиране на нови ателиета за подобряване качеството на учебния процес;
- популяризиране на специалността и постиженията на студентите с цел привличане на кандидат-студенти и утвърждаване на добрите позиции на специалността в образованието по дизайн в България.

Член е на Съюза на Българските художници, секция „Рекламен дизайн“. Член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България. Има участия в научни конференции, както и множество публикации в научни издания в България. Работи основно в областта на корпоративния дизайн. Проектирал е експозиционния дизайн на над 50 изложбени пространства, търговски площи, художествени галерии и музеи у нас и в чужбина. Негови проекти за експозиционен дизайн са реализирани както у нас, така и в Бостън (САЩ), Торонто (Канада), Нюрнберг (Германия), Милано (Италия), Сидни (Австралия), Скопие (Република Северна Македония), Тирана (Албания). Реализирал е проекти за рекламен и експозиционен дизайн на Президентството на Република България (2013 г.), на Българска народна банка, на големи български и чуждестранни компании. Печелил е редица конкурси за графичен корпоративен дизайн, включително конкурс за герб на община Елин Пелин. Има награда за експозиционен дизайн за най-атрактивен изложбен щанд на фирма ЛАЗАТЕК, за изложението MachTech & InnoTech Expo, в Интер Експо Център, София, 2012 г.

От юли 2020 година д-р Иво Попов е и.д. ръководител на департамент „Дизайн“.