facebook

Събития

conference_678x410_crop_478b24840a
10.06.2024 10:00
Събития

Сбирка №9 на Клуб на Микробиолозите-МФ-НБУ

Организатори:
доц. д-р Галина Сачанска - директор УПИЗ “Учебно-научна лаборатория по биология“ -МФ-НБУ
Славена Давидова - технически сътрудник УПИЗ “Учебно-научна лаборатория по биология“ -МФ-НБУ

Участници:
отворено за всички

Членовете от Клуба на Микробиолозите ще вземат участие в Националната научна конференция “Science and Art”- I. Студентите ще се включат в програмата на конференцията с представяне на научни доклади и изложби. Членовете, участващи с представяне на доклади и техните теми са:
Мария Стамова, Райничка Гарнизова: „Учени –художници: Анатомичните рисунки на Леонардо”
Ивайла Чопева, Стефани Павлова, Сергей Игнатов : “Проклятието на фараоните” или „Загадката на болестите, погубили откривателите на египетските пирамиди”
Славена Давидова, алумни, секретар на Клуба: „Структура и антибактериално действие на пептида Лизозим. 3D модел”
Доц. д-р Галина Сачанска, р-л на Клуба: „Естествени растителни пигменти за оцветяване на вълна при изработката на Чипровските килими (световно културно наследство на UNESCO)

Клубът ще се включи и в съпътстващи конференцията изложби:
Изложба 2 „Микроорганизми в цвят” – Съвместна изложба на студенти и преподаватели от Клуба на микробиолозите към от УПИЗ “Учебно-научна лаборатория по биология-МФ-НБУ и БП „Живопис“, деп. Изящни изкуства, НБУ
Изложба 3 „Картини, нарисувани с бактерии” – постерно представяне на студенти от Клуб на микробиолозите към УПИЗ “Учебно-научна лаборатория по биология-МФ-НБУ