facebook

Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
26.04.2024 13:00
Събития

Семинар „Автоматизиране на процеси при оценяване и акредитация“

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
гл. ас. д-р Христина Костадинова

По време на семинара ще се обсъждат възможности за автоматизиране на процеси при провеждане на процедури по оценяване и акредитация във областта на висшето образование. Ще се акцентира върху следните основни дейности:

1. Събиране и обработване на данни за изготвяне на обобщен доклад по професионално направление или при институционална акредитация.

2. Генериране на части от доклад самооценка и оценяваш доклад, включително препоръки, според установените пропуски в съответното професионално направление и според критериите от критериалната система.

3. Архитектура на софтуена система за управление на описаните по-горе дейности при оценяване и каредитация във висшите училища.


 

Гл. ас. д-р Христина Костадинова е преподавател в департамент Информатика от 2016 г. Основните курсове, които води са в програми Информатика, Информационни технологии и Мрежови технологии (Програмиране на Java, Java Web Services, Programming in Java).

Основни интереси в областта на: Електронно обучение, Езици за програмиране, Управление на проекти при разработване на софтуерни приложения.