facebook

Събития

upiz13_678x410_crop_478b24840a
14.01.2017 12:00
Събития

Семинар „Електронното звукоизвличане – за някои методи и средства за моделиране на електронния звук“

Семинар „Електронна музикална интерпретация“ - в рамките на „Музикални субхоризонти“, постоянен семинар на департамент „Музика“

Корпус 1, зала 511

Организатори:
департамент „Музика“
Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ към Бакалавърски факултет

Водещ:
гл. ас. д-р Росица Бечева

Модератор:
проф. д-р Симо Лазаров

С участието на студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: Румена Маринова, Венцислав Иванов, Георги Иванов и др.

В своето единадесето представяне, семинарът „Електронна музикална интерпретация“, провеждан в рамките на „Музикални субхоризонти“ - постоянен семинар на департамент „Музика“, насочва вниманието върху различни аспекти на електронното звукоизвличане, върху традиционни и нови явления в музикалната стилистика и представянето на електронния звук, еманципацията на шума, терминологичната база, интерпретацията на звуковите явления в различни жанрове на електронната и компютърната музика, в полето на „electronic dance music“ (EDM).