Събития

pexels-pixabay-128867_678x410_crop_478b24840a
21.01.2021 19:30
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Измамите с ДДС като заплаха за националната и международната сигурност

Онлайн


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. д-р Ненко Дойков

Лектор:
Даниел Милев – експерт по финансова сигурност

Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти на департамент „Национална и международна сигурност“

Лекцията има за цел да представи на езика на сигурността една слабо популярна, но силно влияеща средата за сигурност заплаха. Измамите с ДДС позволяват с малко усилия да бъдат ефективно „откраднати“ много пари от националния бюджет. Ще бъде разяснена същността им и ще бъдат разгледани някои техни разновидности. Ще бъдат откроени някои аспекти на противодействието на измамите с ДДС - онагледени с примери от практиката на най-високо държавно ниво. На последно място, ще бъде оценено влиянието на измамите с ДДС върху България и върху Европейския съюз.

Даниел Милев придобива бакалавърска степен от Академията на МВР през 2012 г., а от 2015 г. е магистър по „Международни отношения" от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В периода 2012 г. - 2019 г. работи в службите за сигурност - ГДБОП на МВР и ДАНС по направление „Финансова сигурност". Професионалният му опит е профилиран в противодействие на данъчните измами и измамите със средства от Европейските фондове.

В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики за сигурност“. Разработва дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на организационните и тактически аспекти на противодействието на измами с ДДС“ с научен ръководител проф. д-р Ненко Дойков.