facebook

Събития

dsc-0105_678x410_crop_478b24840a
07.12.2022 13:00
Събития

Семинар „Функционални особености и възможности за внедряването на тактилен Интернет. Изисквания и подходи за реализация.“

Корпус 2, зала 618


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
ас. д-р Цветелина Симеонова

Участници:
студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“

Семинарът е предназначен за студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“.

Целта на семинара е да запознае студентите с особеностите и специфичните приложения на „Тактилен Интернет“ в телекомуникациите.

Студентите ще научат изискванията и подходите за реализация на тактилен Интернет, също така: спецификата на параметри на обслужване в мрежите при тактилен Интернет; основни технически изисквания за тактилен Интернет, базиран на мобилни мрежи; системна и функционална архитектура на тактилен Интернет; анализ на протоколи, използвани при тактилен Интернет; специфика и изисквания към хаптични кодеци.

 

Ас. д-р Цветелина Симеонова през 2013 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ по ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника. От 2020 г. е хонорован, а от 2022 г. е редовен преподавател в департамент „Телекомуникации“.

Ас. д-р Симеонова има преподавателски опит 6 години. Научни публикации – над 40. Монография: „Развитие на перспективните технологии в Интернет на свързаните неща“ IoT (Internet of Things)“, 2021 г.