facebook

Събития

img-20200920-110718_678x410_crop_478b24840a
20.04.2023 16:00
Събития

Семинар „Изследване на археологически глинени мазилки – съвременно приложение на древните рецепти“

В рамките на семинар TERRA nostra-junior

Корпус 1, Лаборатория по геология, С1/06


Организатори:
департамент „Природни науки“
департамент„Археология“
Лаборатория по геология – БФ


Лектор:
Катерина Михайлова, дипломант към БП „Екология и опазване на околната среда“ и Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов“ към БАН


Модератор:
Венцислава Иванова, департамент „Археология“


Участници:
студенти, ученици и гости с интерес в природните науки и археологиятаГлината е популярен традиционен материал, който се използва за създаването на строителни материали и предмети за бита от древни времена. Изследването на археологчически глинени мазилки е от голяма важност към днешна дата, тъй като съвременните рецепти са създадени въз основа на древните. Получените резултати имат практическа стойност - за съвременното строителство, както и за консервационни и реставрационни цели.
Резултатите са реализирани по проект към  Фонд „Научни изследвания“ - „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“ по договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г.