facebook

Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
18.12.2020 14:40
Събития

Семинар „Критиката на Платон към рекурсивната математическа процедура и пълното изброяване в „Теетет““

Онлайн във виртуална класна стая

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:

гл. ас. д-р Лъчезар Томов


Диалогът „Теетет“ на Платон търси определението за знание и природата на знанието. Основен опонент на Сократ тук е големият гръцки математик Теетет, на когото философът посвещава диалога поради героичната му смърт в битка. Критиката на Платон определенията за познание и методите за търсене знание бе анализирана от гледна точка на философията, но не и от гледна точка на математиката. Ние представяме тук такъв анализ и посочваме една основна атака на Платон към рационалистичното схващане за знанието, основано на математическите процедури за откриване на истината.

Основни изследователски интереси в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера, Управление на проекти 
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени Методи 

Възможности за експертиза в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера 

Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър