facebook

Събития

1333613-copy_678x410_crop_478b24840a
26.05.2022 15:00
Събития

Семинар „Новозаветните многозначни образи за преизобилие: водата, хлябът, виното“

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Лектор:
доц. д-р Мария Огойска

Модератори:
проф. дфн Мони Алмалех,
доц. д-р Морис Фадел

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ

Семинарът ще се спре на образите на водата, виното и хляба, които са определящи за разбирането на Новозаветния текст. Ще бъде разгледана тяхната богата символика и тяхното значение за това как се изграждат нашите преживявания на изобилието.

Доц. д-р Мария Огойска е специалист в областта на литературната история и теория.