Събития

1366862_678x410_crop_478b24840a
05.02.2020 11:00
Събития

Семинар „Проведена мобилност в Eberswalde University of sustainable development, Германия с цел преподаване по програма Еразъм +”

С1/22, корпус 1 – Лаборатория по геология


Организатор:
департамент „Природни науки“

Лектор:
проф. д-р Даниела Пиларска

В рамките на предстоящия семинар колегите от департамент „Природни науки“ ще се запознаят с резултатите от проведената мобилност на проф. Даниела Пиларска по прогарма Еразъм+ с цел преподаване и ще протече дискусия за възможностите за обмен  на студенти и преподаватели между двата университета.