facebook

Събития

1955050-copy_678x410_crop_478b24840a
14.06.2024 14:40
Добави в Google календар
Събития

Семинар „Статистически методи за анализ на данни“

Корпус 2, зала 706


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
доц. д-р Димитър Атанасов


Целта на тази книга е да запознае читателите с основните концепции при реализирането и интерпретация на стохастичните модели за анализ на данни. Предназначена е за специалисти от разлини области на науката, докторанти и студенти, които искат да се запознаят с някой от базовите аспекти на стохастичния подход при моделирането и анализа на данни. Представени са фундаментални понятия и термини в тази област, както и някои от класическите и съвременни методи, използвани при реализацията на тези модели. В известна степен изложението се различава от класическите книги и учебници по тази дисциплина. Основната цел е да се демонстрират разсъжденията, водещи до съответните изводи, а не в толкова голяма степен тяхната математическа валидност.

Основните интереси на доц. д-р Димитър Атанасов са в областта на статистическите методи, използвани
в психометрията, разклоняващите се стохастични процеси и приложението на статистическите методи в
различни области на науката.

Участвал е в редица национални и международни проекти. 
Автор е на можество публикации в областта на статистиката и нейните приложения.
В преподавателската си практика е разработил курсове в различни области на приложната статистика,
статистическото моделиране и анализ на данни.  
Член е на Българското статистическо дружество и на Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.