facebook

Събития

seminar-6-12_678x410_crop_478b24840a
06.12.2023 15:00
Събития

Семинар „Възможности и средства за включващо образование на студенти с липсващо или намалено зрение“

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница


Организатори:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности, Център за книгата и Регионална организация на съюза на слепите в България – София


Водещ:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Лектори:
Верка Захариева, студент в бакалавърска програма „Българистика“ (Български език, култура и литература), Моника Андрейчева, студент в бакалавърска програма „Журналистика“,
Хари Хараламбов, студент в магистърска програма „Организационна и социална психология“ и
Гергана Мартинова, началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“, Библиотека на НБУ

Целта на инициативата е да бъдат представени и дискутирани условията и възможностите, които предлага НБУ за включващо обучение на студенти със зрителни затруднения. Средата, която университета осигурява за адаптираното им обучение и оценяване. Услугите, които предлага Библиотеката на НБУ и подпомагането на процеса на обучение и оценяване от Центъра за подкрепа на студенти със специални образователни потребности.

Ще бъдат представени и възможностите на студентите със зрителни увреждания за участие в курсовете по спорт и изкуства чрез адаптирани спортове, брайлово рисуване и моделиране.

Ще се обсъдят и предложения за подобряване на средата и възможностите за обучение на студентите с липсващо или силно намалено зрение.

Участници: Преподаватели и студенти, участници в Системата за тюторство в НБУ, преподаватели на студенти със специални образователни потребности в НБУ

Семинарът е във връзка с отбелязването на Международния ден за хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември от 1992 г.