Събития

education-for-children-at-home_678x410_crop_478b24840a
24.04.2021 10:00
Събития

Сертификационно обучение в онлайн среда „Аутизъм - терапевтични практики и подходи“

Онлайн

Организатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение

Водещ:
Анна Динчева - ръководител на програма по сензорна интеграция и ерготерапия

Участници:
Обучението е подходящо за ресурсни учители, психолози, логопеди и ерготерапевти

 

По време на обучението ще се запознаете със:

  • спектъра от проявление на аутизма и оновните поведенчески, физиологични и комуникативни особености при деца и ученици със разстройство от аутистичен спектър;
  • „индивидуалния фактор“, като основен при оценка, терапия, обучение и приобщаване на деца и ученици с аутизъм;
  • основните терапевтични подходи, използвани в световен и локален мащаб при разстройства от аутистичен спектър, както и дали и къде в България те се прилагат успешно.


Ще познавате основните фактори за успешно приобщаване на деца и ученици с аутизъм - адаптиране и структуриране на средата и учебния материал, базисна оценка на потребностите, визуална подкрепа.


Всички участници ще получат удостоверение с 1 (един) образователен кредит от Нов български университет, според изискванията на МОН.

Учебна такса: 92 лв.

Краен срок за записване: 15 април 2021 г.

За доп. информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. „Монтевидео“ 21
гр. София
Тел.: 02/ 8110 380, 02/ 8110 388, 0884 026910
E-mail: crps@nbu.bg