facebook

Събития

210-zala-webbb_678x410_crop_478b24840a
01.06.2024 09:30
Добави в Google календар
Събития

Симулиран съдебен процес „Защита правата на човека“

Искова защита на правото на лично достойнство, чест и добро име

Корпус 1, зала 210Организатор:
департамент „Право“


Водещи:
доц. д-р Деяна Марчева и доц. д-р Силвия Цонева


Модератор:
Съдия Константин Кунчев, Софийски районен съд


Участници:
Студенти от програма „Право“ на НБУ


В НБУ стартира серия симулирани съдебни процеси „Защита правата на човека“, в рамките на които студентите ще се обучават в особеностите на националноправната защита на основните права и свободи чрез участие в конкретни съдебни производства по различни казуси. Целта е студентите да придобият умения, свързани с писмено и устно представяне на юридическа аргументация, като същевременно вграждат в нея терминологията и логиката на правото по Европейската конвенция за правата на човека.