facebook

Събития

210-zala-webbb_678x410_crop_478b24840a
01.06.2024 09:30
Събития

Симулиран съдебен процес „Защита правата на човека“

Искова защита на правото на лично достойнство, чест и добро име

Корпус 1, зала 210Организатор:
департамент „Право“


Водещи:
доц. д-р Деяна Марчева и доц. д-р Силвия Цонева

Жури:
Константин Кунчев, съдия в Софийски районен съд
Мария Димитрова, правителствен агент, Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека", Министерство на правосъдието
София Разбойникова, адвокат, Български адвокати за правата на човека
Участници:
Студенти от програма „Право“ на НБУ


В НБУ стартира серия симулирани съдебни процеси „Защита правата на човека“, в рамките на които студентите ще се обучават в особеностите на националноправната защита на основните права и свободи чрез участие в конкретни съдебни производства по различни казуси. Целта е студентите да придобият умения, свързани с писмено и устно представяне на юридическа аргументация, като същевременно вграждат в нея терминологията и логиката на правото по Европейската конвенция за правата на човека.