facebook

Събития

marazov_678x410_crop_478b24840a
29.05.2024 16:20
Събития

Среща с проф. Иван Маразов, д.н. и представяне на сборника „Изкуство и памет“ в негова чест

Корпус 1, зала 20

 

Организатори:
департаменти  „Изящни изкуства“, „Антропология“,
Център за книгата и Музей на НБУ

Водещ:
доц. Боян Манчев, д.н.


Участници:
Студенти и преподаватели от НБУ, автори-сътрудници със статии в изданието, представители от Софийски университет, БАН, музеи и галерии от страната, научни и културни институции.


Почетен проф. Иван Маразов, д.н. е дългогодишен преподавател в НБУ и изтъкнат учен в областта на историята на изкуството и културата, виден траколог и активен радетел за популяризиране на наследството по българските земи у нас и в чужбина, създател на департамент „История на културата“ в НБУ и наложил специалността „Изкуствознание“ сред водещи професионални направления в българското университетското образование, автор на многобройни и значими научни трудове.

Сборникът в два тома е посветен на 80-та годишнината на проф. Иван Маразов, д.н. В него участват изтъкнати специалисти от всички области на хуманитаристиката: изкуствознанието, антропологията, археологията, литературознанието и езикознанието, индологията, египтологията, историята и философията. Авторите са представители на различни методологии,  школи и тенденции в науката, на различни поколения и държави, но всички те са обединени от високото признание, което академичната общност дава на проф. Иван Маразов за приносите му в теорията и практиката на науката и образованието, за яркото и плътното му присъствие в културния и обществения живот.