Събития

books4_678x410_crop_478b24840a
21.01.2021 13:00
Събития

Студентски четения „Връзки между правните отрасли“

Разработки на студенти от кръжока по облигационно право и кръжока по данъчно право и процес

Zoom

Meeting ID: 826 4616 6581

Passcode: 846720


Организатор:
департамент „Право“

 

Лектори:
гл. ас. д-р Гинка Симеонова и гл. ас. д-р Силвия Цонева


Участници:
студенти в МП „Право“


Студенти от МП „Право” ще представят своите разработки, развити в рамките на кръжоците по облигационно право и данъчно право и процес по теми, изследващи взаимовръзките между отделните правни отрасли.
Целта е студентите да задълбочат знанията си и да анализират различни въпроси, които възникват при приложението на сходни правни институти в отделните правни отрасли.