facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
17.03.2023 11:20
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“

Престъпленията срещу личността и собствеността в България в периода 1944 – 1989 г.: исторически аспекти

Корпус 2, зала 110А


Организатори:
департамент „Право“ и департамент „История“


Лектор:
Стефан Иванов


Модератор:
проф. д-р Веселин Вучков


Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Вучков, проф. Момчил Методиев, д. н.; проф. Райна Николова, д. н., доц. д-р Живко Лефтеров, доц. д-р Светла Янева и други преподаватели и студенти от Нов български университет

Изданието на семинара е посветено на темата за историческите аспекти и тенденции в състоянието на престъпността в т. нар. Народна република България в периода 1944 г. – 1989 г. Акцентът е поставен върху две измежду най-масовите престъпни явления: престъпленията срещу собствеността и престъпленията срещу личността. Лекторът ще представи богат изворов материал и непубликувани статистически и други емпирически данни.

Стефан Иванов понастоящем е заместник-директор на 149-то Средно училище „Иван Хаджийски“ в София. Той е магистър по Теология (Богословие) и Маркетинг. Бил е общински съветник в София три мандата (2003 – 2015 г.), включително и председател на Постоянната комисия по ред и сигурност на Столичния общински съвет.