facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
16.02.2024 10:00
Събития

VII Международна научно-практическа конференция „Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи и решения“

16-18 февруари 2024 г.

Град Ниш (Р Сърбия) - Конферентна зала на хотел - Амбасадор


Организатори:
Департамент „Администрация и управление“, департамент „Икономика“ - Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие), Университет УНИОН „Никола Тесла“ (Белград, Сърбия), Университет „Ян Кохановски“ (Келце, Полша) и Център за оценка на риска по хранителната верига


Международната научно-практическа конференция „Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи и решения“ ще се проведе в следните тематични направления:

 • Мениджмънт и бизнес – нови парадигми в управлението;
 • Икономика и геополитика;
 • Туризъм и бизнес развитие;
 • Балканите – по пътя на европеизацията и глобализацията;
 • Концептуални модели за устойчивост на сигурността;
 • Интегрирано управление на екологични, социално-икономически и държавни системи.

  Водещи:
  доц. д-р инж. Ботьо Захаринов
  доц. д-р Теодора РизоваУчастници:
Академични преподаватели, научни изследователи, представители от бизнеса, участници от европейски университети от Полша, Сърбия, Македония и студенти от бакалавърски и магистърски програми на Нов български университет


Конференцията събира и обобщава условията и факторите, които формират системната динамика на социално-икономическите системи. Тя се стреми разнообразието и промяната да бъдат показани в развитие и произтичащите от нея иновации и взаимодействия. Предизвикателствата пред управлението и развитието на социално-икономическите системи се нуждаят от много критичен и конструктивен подход при анализа и оценката им. Цел на конференцията е да се положат организационните основи на съвместната работа между експертите от различни области на знанието и практиката, чиито периодични срещи да се превърнат в конструктивен, академичен и приложен форум на интелектуалци и заинтересовани лица. Непосредствената задача е: да се види как се развиват мениджмънта и бизнеса, туризма, геополитиката и как управлението интегрира екологичните, социално-икономически и управленси системи.

 

Доц. д-р инж. Ботьо Захаринов е доцент на Нов бълагрски университет. Дългогодишен преподавател на департамент „Администрация и управление“. Автор на над 50 публикации в  областта на опазването на еносистемите от деградация  и монографии с висока  добавена  стойност от проведени научни изследвания. Член на междунадорни редакционни колегии.

 

Доц. д-р Теодора Ризова е доцент в направление „Туризъм“ на Нов български университет. През 2013г е отличена със „Златен приз“ за висок професионализъм в обучението  на  кадрите по туризъм в България. Автор е на многобройни публикации посветени  на Балнео-, СПА и Уелнес туризма, Регионалното развитие на туризма,  както и е член на няколко редакционни колегии в тази сфера на науката.