facebook

Събития

dsc0009_678x410_crop_478b24840a
20.02.2023 09:00
Събития

Встъпителна присъствена среща на консорциум от три университета по проект: Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings (INCEPT) - Erasmus+ KA220-HED

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Архитектура“Водещ:
д-р Елеонора ГайдароваМодератор:
проф. д-р арх. Георги Георгиев


Участници:
Експерти по проект INCEPT, експерти от консорциум за изпълнение на проект  INCEPT: Нов български университет – Департамент „Архитектура“, Университет в Загреб, Хърватия – Факултет по архитектура, Университет по архитектура и градоустройство "Йон Минку", Румъния – Факултет по градско и регионално планиране


Встъпителна среща по проект INCEPT. НБУ е водещ партньор в консорциум от три университета. INCEPT е тригодишен проект (Erasmus+ KA220-HED), който има за цел да подпомогне разработването на програми за студентите по архитектура в областта на устойчивото проектиране, тема от ключово значение за постигането на целите на ЕС, свързани със зеления преход и устойчивото градско развитие.