facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
22.06.2023 09:40
Събития

XXV Юбилейна международна Лятна школа по ПР

25 години Лятна школа по ПР – а сега накъде?

310/1 - 09:40-19:40

207/1 - 09:40-19:40Организатор:
департамент „Медии и комуникация“

 

Научен ръководител на школата:
проф. д-р Росен К. Стоянов


Лектори:
проф. д-р Десислава Бошнакова
проф. д- Росен К. Стоянов
доц. д-р Евелина Христова


Модератор:
доц. д-р Евелина Христова

Участници:
Студенти от програми ПР и журналистика, представители на професионални организации, медии, държавна администрация

Лятната школа по ПР е традиционна инициатива, организирана от Нов български университет, чиято реализация води до видими резултати в сферата на обществените комуникации. На нея се събират университетски изследователи и преподаватели, представители на практиката, браншовите организации и студенти. Лятната школа по ПР се отличава и със своя  интердисциплинарен характер, включвайки участието на изследователи от различни направления като обществени комуникации, политически науки, изкуствознание, икономика, изящни изкуства и др., свързани с практикуването и граничните изследвания на ПР. Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите.

Прикачени файлове