facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
19.06.2024 10:00
Събития

XXVI Международна лятна школа по ПР

Изкуствен интелект и комуникации

Аудитория 310 „проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“ 19 юни от 10:00 до 18:00 ч.
Организатор:
Департамент „Медии и комуникация“

Лятната школа по ПР е традиционна инициатива, организирана от Нов български университет, чиято реализация води до видими резултати в сферата на обществените комуникации. На нея се събират университетски изследователи и преподаватели, представители на практиката, браншовите организации и студенти. Лятната школа по ПР се отличава и със своя  интердисциплинарен характер, включвайки участието на изследователи от различни направления като обществени комуникации, политически науки, изкуствознание, икономика, изящни изкуства и др., свързани с практикуването и граничните изследвания на ПР. Сесиите на лятната школа включват лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на лектори и преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите.

Прикачени файлове