facebook

Новини

28-olimpiada_678x410_crop_478b24840a
18.05.2016 14:07
Новини

28-а Републиканска студентска олимпиада по програмиране

 

Републиканската студентска олимпиада по програмиране (РСОП) е състезание по програмиране за отбори от българските университети, които имат бакалавърски и/или магистърски програми в областта на информатиката. Тя е наследник на подобно състезание, провеждало се преди промените от 1989 г., което обаче е било индивидуално. След 1990 това състезание спира да се провежда, заради нестабилността в обществото и лошото материално и финансово състояние на университетите.

През 1998 г. Красимир Манев и Американският университет в България започват ново състезание по програмиране за студенти по правилата на световната студентска олимпиада ICPC, организирана и провеждана от Assosiation for Computer Machinnery (ACM), генерален спонсор на която от много години е IBM. Състезанието се провежда под името Междууниверситетски турнир по програмиране и е спечелено от отбор на Софийския университет.

Вторият междууниверситетски турнир по програмиране се провежда също в Американския университет и е спечелен от отбор на унивeрситета. През 2000 г. домакинството е поето от Нов български университет. Председател на Организационния комитет и журито е Велина Славова. Взема се решение всяка година организацията на състезанието да се възлага на различен университет. Така Четвъртият междууниверситетски турнир се организира през 2001 година от Бургаския свободен университет и е председателстван от Николай Киров. Домакин на петия турнир е Пловдивският университет. По време на този турнир Събранието на ръководителите на отбори, което взема всяко важно решение за правилата, по които сe провежда състезанието, по предложение на председателстващият Асен Рахнев, взема важно решение - турнирът да се преименува на Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), която участващите отбори считат естествен продължител на съществуващата до 1990 г. олимпиада. Благодарение на ръководителя на отборите на Русенския университет (РУ) беше установен броят на проведените до 1990 г. състезания и към името на РСОП беше добавен пореден номер.


През тази година от 13 до 15 май се проведе XXVIII РСОП, домакин на която беше Варненският свободен университет. Участваха 24 отбора от 10 български университета – Американски университет в България (1 отбор), Бургаски свободен университет (3 отбора) , Варненски свободен университет (2 отбора), Великотърновски университет (1 отбор), Икономически университет Варна (3 отбора), Нов български университет (3 отбора), Русенски университет (2 отбора), Софийски университет (4 отбора), Технически университет Варна (4 отбора), Технически университет Габрово (1 отбор). От традиционните участници тази година отбори не изпратиха Шуменският университет, Техническият университет в София, Югозападният университет и Пловдивският университет, което е тревожно.

Съгласно правилата отборите в РСОП са съставени от по 3-ма студенти, които работят на един компютър. Състезанието продължава 5 часа, през които състезателите решават 10-12 задачи от алгоритмичен характер (тази година задачите бяха 10). За всяка задача отборът трябва да напише програма на един от официалните езици на състезанието - C/C++ или Java. Задачата се счита за решена, когато премине успешно всички зададени от автора тестови примери за определено от журито време. Класирането е по брой решени задачи, а при равен брой задачи - по сумата от времето за решаване на успешно решените задачи. За официалното класиране се взема най-добре класиралият се отбор от всеки университет.

Задачите в състезанието тази година бяха по традиция разнообразни по тематика и трудност.

Първо място в състезанието между университетите тази година, след доста стабилно представяне (няколко втори и трети места), зае Нов български университет. Първото място, с 8 решени задачи, извоюва Първият отбор на Нов български университет, в състав: Соня Милева (3. курс „Мрежови технологии на английски език“), Валери Цолов (3. курс „Мрежови технологии на английски език“) и Станислав Иванов (3. курс „Информатика“). Това е първа шампионска титла и огромен успех за отбора, треньорите и НБУ. Ръководители на отбора: Красимир Манев, Николай Киров, Велислав Николов.

Второ място зае Американския университет с 5 решени задачи с отбор в състав: Вячеслав Шкляев, Еухен Хасанаж, Никола Тошев. Ръководител на отбора - Емил Келеведжиев.

Трето място зае Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (също с 5 решени задачи, но по-слабо време) с отбор в състав: Андрей Лалев (1. курс Компютърни науки), Владимир Начев (1. курс Компютърни науки), Иван Камбуров (1. курс Компютърни науки). Ръководител - Георги Георгиев.

Четвърти е отборът на Бургаския свободен университет, а пети - на Русенския университет.

Домакин на следващата, XXIX, РСОП ще бъде Русенският университет, а за домакинство на юбилейната XXX РСОП се кандидатира Нов български университет.

Красимир Манев