facebook

Новини

zaglavna_678x410_crop_478b24840a
02.06.2023 17:39
Новини

Агенция Митници и НАП ще дават възможност за стажове и практически обучения на студентите

Нов български университет ще си сътрудничи с Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ при подготовката и изпълнението на съвместни проекти, свързани с обучения, стажове и кариерно развитие. Това става възможно с подписването на рамкови споразумения за сътрудничество с двете институции.

 

 

Намеренията за партньорство бяха заявени на среща между зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Кристиян Постаджиян, изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов, директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски, зам.-министърът на финансите Александър Свраков, доц. д-р Ренета Димитрова, гл. ас. д-р Емил Калчев.

„Подобни форми на сътрудничество за нас са не просто формалност, а са важни живи връзки с външната среда и нови възможности за нашите студенти. Ключово в тези взаимодействия е да можем да си сътрудничим в максимален брой области. За нас е изключително важно общото образование през първите две години на обучение. Независимо в каква дисциплина се обучават студентите, нашата цел е те да развиват различни умения, чрез различни курсове, включително свързани с гражданското общество, сред които е и финансовата грамотност.“, сподели по време на срещата доц. д-р Кристиян Постаджиян.

 

 

Връзката между научната общност и практиката е много важна за държавните институции, споделиха ръководителите на двете агенции. Наши студенти ще могат да трупат практически опит и стаж в администрацията и да бъдат обучавани за конкретни длъжности. Преподаватели от НБУ ще консултират и изнасят лекции по тяхната компетентност, свързани с дейностите на НАП и Агенция „Митници“. От своя страна ръководителите на двете агенции поемат ангажимента техни специалисти да се включват в кръгли маси, дискусии и лекции в НБУ с цел повишаване на финансовата грамотност на университетската общност.

 

 

 

„Това е в унисон с политиката, която агенция Митници започна да развива - политика на отворените врати, политика на отваряне не само към бизнеса, но и към цялото общество. Затова е много важно да си взаимодействаме с академичните структури. Ние имаме възможност да получим друго знание, друго виждане, чрез работа по съвместни проекти. Да ползваме високия професионализъм на Вашите преподаватели чрез общи семинари и обучения, обмен на идеи. “, отбеляза директорът на агенцията Павел Геренски.

 

 

Зам.-ректорът по учебната дейност представи възможностите на Радио-телевизионния център на НБУ, чиято база може да бъде използвана за популяризиране на общите проекти.