facebook

Новини

2688301_678x410_crop_478b24840a
26.10.2022 11:18
Новини

Българският учен проф. Руслан Митков беше удостоен с „Doctor Honoris Causa“ на Нов български университет

Един от най-изявените съвременни учени в областта на компютърната лингвистика и езиковите технологии в превода проф. Руслан Митков получи почетното звание на тържествена церемония в университетската галерия УниАрт.

Водещ на събитието беше доц. д-р Мария Стамболиева, директор на Центъра за компютърна и приложна лингвистика на Нов български университет.

 

 

„Решаващ е приносът на проф. Митков за привличането на Изследователския център за компютърна и приложна лингвистика на НБУ като партньор в престижния европейски проект и програма Еразъм мундус „Технологии в писмения и устния превод“ и в международни консорциуми от утвърдени академични звена, учени и експерти. Решаваща е ролята му за утвърждаването на младото ни академично звено като уважаван център на европейската корпусна лингвистика и на използването на технологиите в превода.“, сподели доц. д-р Мария Стамболиева.

Ректорът на Нов български университет проф. Пламен Дойнов, д.н., връчи почетната огърлица и грамота на проф. Митков с думите:

 

 

„Присъстваме на церемония, която е истинска чест за Нов български университет, защото ще удостоим проф. Митков със званието „Doctor Honoris Causa“ на Нов български университет.  Естественият и изкуственият език при проф. Митков никога не влизат в противоречие, а изразяват своето дълбинно разбирателство. По-скоро ми се иска да посоча един друг вид изкуство, което проф. Митков владее и което, за съжаление, владеят малцина представители на българската наука, които от десетилетия живеят извън границите на България и постигат или не постигат особени успехи. Изкуството, което владее проф. Митков е изкуството на завръщането. Трябва да владееш това изкуство така, че винаги да се завръщаш в България така все едно никога не си я напускал. Това е голямото изкуство на завръщането, което владее проф. Митков и за мен е чест, че мога да присъствам на един от епизодите на това завръщане“

Проф. Руслан Митков благодари за признанието и почетната титла и изрази готовност за още по-тясно сътрудничеството с Нов български университет при реализиране на следващите си проекти. 

 

 

„С Изследователски център по компютърна и приложна лингвистика на НБУ работим по магистърска програма, която е първа и уникална в света, по технология на писмения и устен превод. Аз искам да изнасям лекции, да работим повече по тази програма, за да имаме по-голям успех. С удоволствие бих предал моите знания и любов към езиковите технологии на студентите и колегите от Нов български университет. И днес е денят на моя личен ангажимент към Нов български университет, че аз желая и съм готов още повече да работя с вас.“

В речта си на тема „Автоматична обработка на естествения език“ проф. Митков сподели, че самото разбиране на естествени езици е истинско предизвикателство. И даде пример с изречението: „Заекът е готов за обяд“.

 

 

„Какво означава това? Това означава не само едно нещо. Означава, че заекът е готов да си хапне и е много щастлив, или заекът има ролята на агент за тези, които са учили лингвистика, или тук има ролята на пациент, т.е. заекът е сготвен и някой друг ще го изяде. Това има два различни смисъла и за компютъра не е лесно да го разбере. Компютърната лингвистика покрива и тази област с разбирането на езика. Езикът не е математика. Той не се дефинира със строги правила и допуска двузначно тълкуване и това е именно сложността на езика.“

 

 

Именно към областта на автоматичната обработка на естествения език и свързаните с нея области е насочен изследователския интерес на проф. Митков още от началото на 80-те години на миналия век. Научните му приноси обхващат  разрешаването на анафората, автоматичното генериране на тестове, автоматичната обработка на сложни  и дистантно разположени лексеми, машинния и машинно подпомогнатия превод, генерирането на естествен език, автоматично резюмиране, компютърно подпомогнатата езикова обработка, преводната памет, анотирането на корпуси, двуезичното извличане на термини, автоматичния отговор на въпроси, автоматичното идентифициране на родствени и „фалшиви приятели“. Неговите широко цитирани изследователски резултати са представени в повече от 270 публикации, включително 20 книги, 35 статии в списания и 40 глави от книги. Проф. Митков е съставител и отговорен редактор на една от най-престижните и цитирани публикации в неговата професионална област – Оксфордският наръчник по компютърна лингвистика (The Oxford Handbook of Computational Linguistics), чието второ издание излезе само преди 3 месеца. Проф. Руслан Митков е сред сравнително малкото утвърдени в чужбина български учени, които не са преставали да работят в тясна връзка с родината и които с желание подкрепят българските учени и научни общности.

Проф. Митков е сред първите учени, разработили система за компютърна лингвистика, която подпомага хора с аутизъм.