facebook

Новини

dscn1495_678x410_crop_478b24840a
12.12.2023 16:29
Новини

Екстремофилни организми: Откриване на чудесата в света на живота при гранични условия

Студенти с интерес към природните бедствия, екологията и биологията се включиха в семинар „Екстремофилни организми – живот при екстремални условия на средата“, организиран от департамент „Природни науки” и Лаборатория по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет.
 

 


Лекторът проф. д-р Даниела Пиларска от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и преподавател в програмите по екология на департамент „Природни науки”, представи богата колекция от примери от световната наука за специфични видове организми, оцеляващи при крайни условия на средата, при които животът в регулярните му параметри е невъзможен. Проф. Пиларска базира изложението си в две посоки: организми, които могат да оцелеят в екстремни екологични условия и организми, за които тези условия са оптимални за тяхното съществуване, развитие и размножаване. Тя направи връзката от 1974 г., когато е въведен терминът „екстремофил“ до най-новите научни съобщения за интересни начини за откриване и изследване на екстремофили.Модератор на събитието беше доц. д-р Ралица Берберова, директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове в НБУ.