facebook

Новини

2erua_678x410_crop_478b24840a
25.04.2024 15:51
Новини

ERUA, НБУ и Министерството на образованието ще работят заедно по инициативата „Европейски университети“

Алиансът на европейските реформаторски университети (ERUA), Нов български университет и Министерството на образованието и науката ще работят заедно за премахване на законодателните и административни пречки пред българските университети да участват в съвместни програми и да присъждат съвместни степени. Това беше договорено на среща на генералния секретар на Алианса г-жа. Бруна Вивес и българския министър на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.

Г-жа Бруна Вивес изтъкна значението на задълбочаването на транснационалното сътрудничество в Европейското образователно пространство и ролята на Европейските университети за повишаване на качеството на висшето образование и научните изследвания. Тя приветства плана на Европейската комисия за Съвместна европейска образователна степен, но подчерта, че националните правителства трябва да осигурят благоприятни условия за пълноценното участие на техните висши училища в инициативата „Европейски университети“.

 

 

 

Проф. д-р Галин Цоков съобщи, че Министерството на образованието и науката вече е започнало процес на обсъждане на необходимите законодателни промени, които да дадат възможност на българските университети да участват в съвместни програми и да издават съвместни степени. Той се ангажира да проведе следващи срещи с представители на Национална агенция за оценяване и акредитация, както и на Националния център за информация и документация – органът, който отговаря за признаването на квалификациите и дипломите. Той се съгласи да се обмисли възможността за стартиране на нова национална програма за системно финансиране на българските участници в инициативата Европейски университети.

Г-жа Бруна Вивес и доц. д-р Георги Гочев - заместник-ректор по международната дейност на Нов български университет – се ангажираха да подкрепят министерството чрез събиране и споделяне на опит от другите университети в алианса.