facebook

Новини

zaglavna_678x410_crop_478b24840a
24.10.2023 14:34
Новини

ERUA обобщи постигнатите резултати за последните три години на конференция в Университета Роскилде

European Reform University Alliance (ERUA), в който членува НБУ,  направи равносметка за изпълнението на първия проект, финансиран по програма Erasum +, и набеляза нови направления при реализирането на проекта при реализирането на проекта ERUA 2 през следващите четири години. На конференция под наслов “Why Universities? Re-imagining higher education and research” на 11-12 октомври представители на 5-те основни членове на алианса и новите партньори обсъдиха развитието на висшето образование в Европа и мястото на ERUA в процеса. Повече от 240 преподаватели, студенти и административни сътрудници взеха участие в събитието.

По време на трите тематични направления участниците изнесоха доклади, обобщаващи иновативни педагогически практики, проблемите на отворената наука и други ключови теми по двата проекта. Провокацията на темата  “Why Universities? Re-imagining higher education and research” имаше за цел да покаже, че ERUA разчита да изгради своето бъдеще, разглеждайки промените и предизвикателствата пред съвременните висши образователни институции, анализирайки съществуващите практики и подходи, отношенията между преподаватели и студенти, образователните цели на програмите, въздействието си върху обществото.

 


 

Представители на ръководството на консорциума обсъдиха резултатите, постигнати през последните три години. Сред тях - над 1000 осъществени кратки мобилности, редица пътуващи семинари, докторски училища, разработена политика за мултилингвизъм, създаване на обща визуална идентичност, изграждане на комуникационни канали за разпространение на информацията за проекта. 

 

 

 

В рамките на конференцията бяха обобщени резултатите и по изследователското  направление Re:ERUA, проект, финансиран по Европейска програма Horizons 2020. Представени бяха предприетите стъпки за осигуряване на свързаност на изследователите. Съвсем скоро ще бъде достъпен академичният портал на RE:ERUA, който ще дава информация за всички учени в ERUA  и ще предоставя възможност за създаване на партньорства по тематични направления.

 

 

«ERUA е един голям експеримент, който показа, че заедно можем да постигнем много повече, отколкото всеки поотделно», обяви ректорът на  Университета Париж 8 Сан Дени проф. Анник Алегр. За НБУ ERUA е важен институционален проект, който задава посоката за промяна на европейското образователно пространство. Освен това ERUA дава възможности на студентите на НБУ да опознават нови дисциплини и да придобиват знания в различни кътчета на Европа по време на тяхното обучение чрез участие в различни смесени мобилности с представители на други университети в рамките на ERUA.

 

 

 

В проекта ERUA 2 Нов български университет отговаря за комуникацията и дисеминацията. С влизането на пет нови партньора тази задача става още по-ключова. Университетът участва активно и в разработването на дигитално пространство, където студентите, преподавателите и изследователите ще могат да се срещат и да планират нови сътрудничества.

 

Проектът ERUA стартира през 2020 година като част от European Universities Initiative и е един от 50 действащи образователни консорциума в Европейския съюз. В новия проект, който стартира през ноември 2023 г., се включват и университетите: European European University Viadrina (Германия), University of Las Palmas de Gran Canaria (Испания), SWPS (Полша), Mikolas Romeris University (Литва), University of Macerata (Италия). Освен върху трансформацията на образоването, ERUA 2 ще акцентира и върху академичните проучвания. Във фокуса на проекта е и създаването на тематични изследователски клъстери от членовете на алианса, както и обща магистърска програма за изследване на миграционните процеси.