facebook

Новини

golovanski_678x410_crop_478b24840a
15.03.2021 14:16
Новини

In Memoriam

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 12.03 2021 г. ни напусна акад. Евгени Головински.

Акад. Головински е световноизвестен български биохимик с изключителен принос за развитието на биоорганичната химия. Специализирал е в Института Пастьор-Париж, университетите в Мюнстер и Есен в Германия, както и в Международния център за изследване на рака в Лион – Франция. Доктор на биологичните науки от 1977 г. и професор по биоорганична химия от 1979 г., чл.-кор. на БАН от 1989 г. и академик – от 1997 г. Е. Головински ръководи повече от 20 години секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“ в Института по Молекулярна биология, БАН, научен секретар и зам.-директор на института.

Автор на повече от 250 научни статии, 43 авторски свидетелства, 4 патента в Германия и множество монографии и любими научно-популярни книги. Неговите научни интереси са в областта на медицинската химия и фармакобиохимията. Той въвежда редица нови методи при синтезата на лекарствени средства, изследва фармакобиохимията на нови противотуморни препарати и разкрива механизма на разграждането ксенобиотиците в човешкия организъм, а трудовете му са цитирани многократно у нас и в чужбина. Член на редакторските колегии на значителен брой чуждестранни научни списания и главен редактор на сп. „Доклади на БАН“, списание „Природа“ на БАН и списание „Химия“ на МОН. Научен ръководител на Центъра за подготовка на широкопопулярната сред българското общество „Българска енциклопедия“ и председател на Хумболтовия съюз в България. Акад. Головински е Doctor Honoris Causa на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Признание за неговата значима научна и обществена дейност са държавните награди Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ I ст., Немският орден „Федерален кръст за заслуги на лента“, Медал „Св. Кл. Охридски“, Медал „Проф. Марин Дринов“ на лента на БАН. Той е удостоен със званието Почетен гражданин на градовете Бургас и Благоевград.

Блестящ лектор и безпорен енциклопедист, Акад. Головински работеше с плам с младите учени и ръководи близо 30 докторанти. Той създаде школа от учени в областта на фармакобиохимията, много от които вече са доценти, професори и член-кореспонденти.

Акад. Головински беше дълги години преподавател в Нов български университет, Член на Академичния съвет и спомогна много с ценни съвети при изграждането на Учебно-научната лаборатория по Биология, както и при създаването и усъвършенстването на бакалавърската програма по Биология. Неговата книга „Научното любопитство“, издадена от Издателството на НБУ и до днес се радва на интерес.

Поклон пред светлата му памет!

Програмен съвет Бионауки

Опелото ще се състои на 16.03.2021 г. от 11,30 часа в Църквата „Света Неделя“