facebook

Новини

rip_678x410_crop_478b24840a
26.06.2020 15:37
Новини

In memoriam – Михаела Йорданова

Напусна ни гл. ас. д-р Михаела Йорданова, член на академичната общност на департамент „Нова българистика“. Михаела Йордванова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури. Магистър и доктор е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специализирала е във Виенския университет. Изследванията ѝ бяха в областите на класическите езици, както и на тракийската и старогръцката култури. Автор е на книгите „Елински орфически свидетелства“ (2004) и „Maenads – Early Dionysiac Fests“ (2017).

Бог да я прости!

Колегите от департамент „Нова българистика“