facebook

Новини

mask_678x410_crop_478b24840a
21.04.2021 15:48
Новини

Конкурс за кратък разказ/есе на тема „Какво бих направил, за да спася човечеството от Covid-19?“

Нов български университет, бакалавърски програми „Биология – обща и приложна“„Клетъчна биология и вирусология“ и департамент „Природни науки“ организират Конкурс за кратък разказ/есе на тема „Какво бих направил, за да спася човечеството от Covid-19?“.

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас.

Изисквания към текстовете: обем до 5 стандартни машинописни страници, няма ограничения в тематиката на конкурса. По тази тема има множество сюжети с биологична насоченост, включително емоционални, които също са на биологична основа.

Готовите текстове е необходимо дадат изпратени в електронен формат на адреси biorazkaz@nbu.bg или gsatchanska@nbu.bg до 31 май 2021 г.


Отговорник:
доц. д-р Галина Сачанска, ръководител на департамент „Природни науки“


Жури на конкурса:

Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател – Член на ДПС Бионауки
Чл. Кор. двмн Христо Найденски – Член на ДПС Бионауки
Проф. дбн Мария Ангелова – Член на ДПС Бионауки
Доц. д-р Галина Сачанска – ръководител на департамент „Природни науки“ и ДПС Бионауки
Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки в НБУ


Почетен член на журито:
Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев (Отг. редактор на Университетски дневник)
Г-жа Надя Терзиева (Директор на Центъра за книгата)


Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:
1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна“ или „Клетъчна биология и вирусология“;

2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология – обща и приложна“ или „Клетъчна биология и вирусология“;


3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс от бакалавърска програма „Биология – обща и приложна“ или „Клетъчна биология и вирусология“ на НБУ по свой избор.