facebook

Новини

zaglavna-ek_678x410_crop_478b24840a
10.06.2024 15:46
Новини

Магистърска програма "Писмен и устен превод" получи признание от ЕК

Магистърската програма "Писмен и устен превод", предлагана от департамент «Чужди езици и култури», е сред двете програми в български университети, преизбрани да членуват в елитната мрежа «EMT“ (European Master’s in Translation) към Генерална дирекция «Писмени преводи» на Европейската комисия, за периода 2024 - 2029 г. Това е изключително добър атестат за качеството на програмата и за възможностите за обучение, стаж и реализация на студентите.

Резултатите от селекцията може да видите тук .