facebook

Новини

nish-4_678x410_crop_478b24840a
28.02.2024 17:15
Новини

Международна конференция разгледа съвременните социално-икономически системи в Ниш, Сърбия

От 16-18 февруари 2024 се проведе VII Международна научно-практическа конференция: „Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи и решения“ в гр. Ниш, Сърбия. Форумът обедини академични институции от България, Сърбия и Полша, а в неговата организация се включиха департаменти "Администрация и управление"  и „Икономика“ на НБУ, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие), Университет УНИОН „Никола Тесла“ (Белград, Сърбия), Университет „Ян Кохановски“ (Келце, Полша).

 

Председателят на организационния комитет доц. д-р инж Ботьо Захаринов  откри VII Международната научно- практическа конференция в конферентната зала на хотел „Тами Резиденс“ – гр. Ниш.  

 

 

Проф. д-р Мариан Стефановски от Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие) поздрави участниците  и връчи научните си трудове на доц. д-р Ботьо Захаринов и на доц. д-р Теодора Ризова - модератор и водещ  на конференцията  за съвместната им  научна дейност.

Проф. д-р Иван Мицич от Университет „Никола Тесла“- Сърбия  поздрави участниците и благодари за поканата преподаватели от Стопанския факултет на университета да участват с доклади по темите на конференцията.

 

Доц.д-р Теодора Ризова от Нов български университет представи програмата на конференцията и обяви пленарните доклади на проф. д-р Мариан Стефановски, доц. д-р инж  Ботьо Захаринов и доц. д-р Ренета Димитрова.

 

Актуалните теми на пленарните доклади като „Декарбонацията - новото екологично предизвикателство пред европейската икономика“ на доц. д-р Ботьо Захаринов и „Екологичните измерения на устойчивото развитие и участието на банките“ на доц. д-р Ренета Димитрова предизвикаха  въпроси и дискусии от страна на участниците.

 

 

Участниците в конференцията представиха своите доклади и отговаряха на въпроси от страна на публиката.

Особен интерес  предизвика доклада на гл. ас д-р Александър Пожарлиев и магистър Мария Златкова, който представи тяхното научно изследване по проблемите на удовлетвореността на служителите на работното им място.

 

От Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"- Долна Митрополия , доц. д-р Галина Тодорова поздрави участниците и представи  научния си доклад: “Ролята на Международните летища на България за развитието на туризма в страната“.

Асистент д-р Виолета Донева – Янкулова  от секция  „Туризъм“  предизвика интерес сред участниците със своето научно изследване:

„Ключовите фактори за ефективност за принос към БВП от туризма в столиците на ЕС“.

В конференцията участваха над 70 академични преподаватели от над 10 университета от Република Северна Македония, Сърбия и България.

Научният форум предизвика силен интерес. По покана на проф. д-р Мариан Стефановски следващата - VIII конференция, ще се проведе в гр. Битоля (Република Северна Македония).

Организаторите изказват специална благодарност за финансовата подкрепа от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет по проект за изследователска дейност на преподаватели към департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“ относно провеждането на VII Международна научно-практическа конференция  и на всички участници, представили  доклади в  секциите на форума.