facebook

Новини

pennka_678x410_crop_478b24840a
17.05.2023 17:46
Новини

Награда „Млад библиотекар на годината“

Носител на наградата „Млад библиотекар на годината“ за 2022 г. е Пенка Караиванова, библиотекар в отдел „Библиотечни и информационни услуги“ в Библиотеката на Нов български университет. Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) връчи своите годишни библиотечни награди на 16 май 2023 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“. Събитието е открито от доц. д-р Анета Дончева, председател на Управителния съвет на ББИА, а гости на церемонията са Искра Михайлова, член на Европейския парламент, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, заместник-министърът на електронното управление Атанас Мазнев, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” в Министерството на културата д-р Силва Хачерян, директорът на дирекция „Учебници и училищна документация" Пенка Иванова и други.

В Библиотеката на Нов български университет Пенка Караиванова работи като библиотекар на „Заемна служба“, отговаря за библиотечно-информационното обслужване на читателите с нарушено зрение и услугата „Доставка на книги и статии“. Участва с обучителни сесии на английски език за развитие на информационната компетентност при студенти.  Приносът на П. Караиванова се изразява не само в значителния обем свършена работа, а и в качеството на нейното изпълнение. Като библиотекар, отговарящ за библиотечно-информационното обслужване на читателите с нарушено зрение, осъществява комуникация с колеги библиотекари от други библиотеки, с цел навременното изпълнение на постъпилите заявки, които са студенти както на Нов български университет така и на други университети в страната. Оказва съдействие с набавянето на книги, които не са налични в библиотеките като се свързва с авторите им, за да може да отговори на информационните потребности на незрящите студенти. През 2022 г. тя организира дигитализирането на 37 заглавия с общ обем на страниците 4647, от които самостоятелно дигитализира 6 книги и 3 статии.


Във връзка с работата си по предлаганата от Библиотеката на Нов български университет услуга „Доставка на книги и статии“, Пенка Караиванова, поддържа постоянни контакти с български и чуждестранни библиотеки. За 2022 г. доставя чрез междубиблиотечно заемане 222 издания за академичната общност като 188 пристигат от библиотеки в страната, а 34 от чужбина.


Освен свързването на читателите с книгите, Пенка Караиванова участва в група традиционно провеждаща обучителни сесии с цел развитие на информационна компетентност у първокурсници и студенти по програма Еразъм. За 2022 г. тя е провела 14 обучителни сесии с участващи 200 първокурсници, чуждестранни и Еразъм студенти. Оказва постоянна подкрепа и съдействие при различни търсения и запитвания на чуждестранните студенти, свързани с намирането на документи или изпълнение на услуги, свързани с тяхното обучение в Нов български университет. През изминалата година П. Караиванова участва и в обучение на български и чуждестранни ученици в рамките на училищен проект „Let’s build the city of our future“ по Erasmus+, с партньорството на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ – София и от  чужбина училища от остров Реюнион, Франция и Солун, Гърция.

В останалите категории на годишните библиотечни награди на ББИА наградените са:

„Библиотека на годината“ – Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград, „Библиотекар на годината“ - д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека на БАН, „Подкрепа за библиотеките“ – фондация „Дневникът на мама и татко”, Рош България ЕООД и Агенция PR Play. Отличие за цялостен принос за развитието на библиотеките получи проф. Стоян Денчев.