facebook

Новини

prep_678x410_crop_478b24840a rektorka_678x410_crop_478b24840a
07.11.2023 12:14
Новини

Наши преподаватели се включиха в Международен конгрес „Един свят- много култури“ в Полша

Форумът се проведе на 28 октомври 2023г. в гр. Бидгошч – Полша. В Международния конгрес взеха участие доц. д-р Теодора Ризова- щатен преподавател  от департамент „Администрация и управление“ и гл.ас д-р Милка Хаджикотева - преподавател  от  център за  „Приложни чужди езици за администрация и управление“.

Доц. д-р Теодора Ризова представи научен доклад на тема “Modern Challenges in the Development of Tourism Industry”, а гл.ас.д-р Милка Хаджикотева запозна аудиторията с научния си труд “Identity in Foreign Language Education: Analogue and Digital Environments”. Двата доклада бяха представени пред академични общности от Полша, Испания, Германия, Франция, Гърция, както и пред представители на Китай и САЩ.

Участието в конгреса „Един свят – много култури“ и международната интердисциплинарна конференция „Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят“ има за цел да популяризира в партньорския университет научно-изследователската дейност на преподавателите на НБУ доц. д-р Теодора Ризова и гл.ас.д-р Милка Хаджикотева в областта на туризма и езиковото обучение.

По време на визитата бяха проведени срещи за партньорство в областта на приложните чужди езици и лингвистиката и се извърши подготвителна работа за сключване на договор за сътрудничество в областта на езиковото обучение.

Участието на двамата щатни преподаватели се осъществи с подкрепата Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.