facebook

Новини

2633679-copy_678x410_crop_478b24840a
29.09.2022 18:57
Новини

НБУ с награда „Еко етикет за устойчиви сгради в София 2022“ на Столична община

Нов български университет беше отличен с втора награда в конкурса на Столична община за най-добрите практици, въвели екологични решения в строителството, експлоатацията и управлението на сградите и прилежащите им площи.

НБУ е изпълнил всички мерки по индикаторите за управление и наблюдение на консумацията на енергия и управление на отпадъците, е оценката на журито, в което участват заместник - кметът по екология Десислава Билева, главният архитект на София арх. Здравко Здравков и експерти в областта на устойчивото развитие и политиките по КСО. Университетът произвежда електроенергия за собствени нужди чрез покривна мрежова фотоволтаична централа за собствено потребление. Изпълнени са и мерките за подобряване на зелената система и градската среда, в която е реализирана сградата, както и взаимодействие със стратегически общински планове и програми за устойчиво градско развитие. Университетът осъществява информационни и образователни кампании за обучение на служителите по темите за устойчиво градско развитие.

 

 

Отличието връчи кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова на тържествена церемония на територията на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, с. Горни Богров.

„Изключително ми е приятно да връча наградата и да Ви насърча следващата година да участвате отново. Винаги сте добре дошли Вие и Вашите студенти. С НБУ работим заедно в много сфери. И Ви благодаря за това. Надявам се, че ще продължим заедно да превръщаме специфичната среда, в която се намирате, в Овча купел, в по-достъпно и по-добро място за живот.“

 

 

Наградата прие доц. Юлияна Гълъбинова - заместник-ректор по качеството и акредитацията.

„Това е много голямо признание за нас. От името на ректора на НБУ проф. Пламен Дойнов, д.н., и от името на изпълнителния директор д-р Георги Текев изказвам нашата признателност за това, че с първо участие и като недържавен университет ние заемаме едно престижно място. Важно е да кажа, че това са едни дългогодишни усилия от страна на Настоятелството на Нов български университет, което години наред поставя темата за зелен университет в своите стратегически приоритети.
Към този стратегически документ допълвам и значението на студентите и преподавателите на НБУ, които ежедневно се сблъскват с темите за кръговата икономика, зеления университет, устойчивото развитие. В последните десетилетия голяма част от учебните програми са свързани именно с екологията и опазването на околната среда. И ще дам пример, за да илюстрирам как практиката, бизнесът и академията могат да съчетаят тази проблематика на едно място. Тази и следващата седмица в НБУ се провежда Школа „Политики и иновации за градовете“. Всичко това ни дава още повече увереност, че тази инвестиция е инвестиция в бъдещето и тя си заслужава, не само заради нашето, но и заради следващите поколения.“

 

 

Доц. Гълъбинова изтъкна и ключовата роля на университета в международната проектна дейност. НБУ е част от Алианса на реформаторските университети ( ERUA), в който шестият работен пакет е изцяло посветен на зелените университети.

„Радостни сме, благодарни и признателни и твърдо вярваме, че следващата година ще заемем челната позиция в конкурса.“, заключи доц. Гълъбинова.

 

Участието на Нов български университет в конкурса е по инициатива на изпълнителния директор и член на Настоятелството на НБУ д-р Георги Текев,  а документацията е подготвена от „Стопански отдел“. 

Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики собствениците на сгради се стимулират да въвеждат иновации в устойчивия дизайн на сградите и прилежащите им площи, както и за ефективното използване на ресурсите в тях. Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Създаването на местен еко етикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Конкурсът, който се проведе за първи път, разпредели участниците в три категории: Големи търговски центрове (МОЛ), Големи търговски хранителни вериги и Университети на територията на Столична община.

 

 

Класиране на участниците в конкурса в категория „Университети“:

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – 79,10 т.;

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 73,30 т.;

ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – 62,10 т.