facebook

Новини

20240320-nbu_678x410_crop_478b24840a
29.03.2024 16:52
Новини

НБУ ще си партнира с Kaunas University of Applied Sciences в Литва

По инициатива на Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) към Министерството на образованието и науката, на 20 март в НБУ се проведе работна среща на екипа от преподаватели на УПИЗ „УТФ“,  представители на ЦУТФ и Центъра за предприемачество и творчество към Факултет по бизнес на Kaunas University of Applied Sciences в Литва.

В събитието активно участие взеха Дария Маврудиева (директор на ЦУТФ към МОН), Ирина Добриянова (главен експерт ЦУТФ към МОН), доц. д-р инж. Кирил Радев (директор на УПИЗ „УТФ“ на НБУ),  доц. д-р Мария Иванова (ръководител на Учебно-тренировъчна фирма Audite Finance Group - НБУ), доц. д-р Теодора Ризова (ръководител на Учебно-тренировъчна фирма Global Tour Trans - НБУ),  Ралица Руменова Велинова – Денчева (докторант в ДП „Бизнес администрация на департамент Администрация и управление на НБУ), Rasa Šabrinskienė (Director of Simulation practice firm at Kaunas University of Applied Sciences) и Vilija Mieliauskiene (Lecturer at the Faculty of Business, Kaunas University of Applied Sciences).

Факултетът по бизнес на  Kaunas University of Applied Sciences е един от най-големите центрове за обучение по бизнес и мениджмънт, обединяващ около 120 преподаватели и 1200 студенти. Всяка година около 500 подготвени за пазара на труда специалисти успешно се дипломират.

Основната цел на работната среща беше представяне на добрите практики и постижения на НБУ в областта на практическото обучение на студентите от бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството“ в рамките на УПИЗ УТФ, чрез проектно и проблемно учене, интердисциплинарност, решаване на реални бизнес ситуации, развитие на общи и професионални компетенции по мениджмънт и бизнес развитие, необходими за успешната  професионална кариера на студентите.

Силен акцент се постави и върху възможностите за бъдещи инициативи  и съвместна работа на учебно-тренировъчните фирми от двата университета, партньорско участие в Панаира на учебните предприятия “Млад предприемач” в България и PEN Worldwide Trade Days организирани от Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми - EUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network), съвместни проекти свързани с приложните изследвания в науката, преподавателска мобилност с цел преподаване в рамките на програма Erasum+ и др.

По време на работната среща гостите от Литва се запознаха с материалната база обезпечаваща дейността на УПИЗ „УТФ“, разгледаха фирмените документи на УТФ, техните рекламни материали и уеб сайтове. Бяха впечатлени от наградите на УТФ на НБУ, получени в годините по време на ежегодния Панаир на учебните предприятия “Млад предприемач” в Пловдив.

В края на работната среща Rasa Šabrinskienė заяви: „Аз и моята колега Vilija Mieliauskiene бихме искали да Ви благодарим за времето, което всички Вие прекарахте с нас. Много сме впечатлени от инфраструктурата на Нов български университет. Благодарим и на доц. д-р инж. Кирил Радев за това, че сподели дългогодишния си опит относно учебния процес с УТФ.“

В допълнение, екипът от преподаватели на УПИЗ „УТФ“ на НБУ получи покана от своите колеги от Kaunas University of Applied Sciences за участие в Международна научно-практическа конференция "Бизнес въпроси от гледна точка на бъдещите специалисти 2024", която ще се проведе на 9 май. Докладите ще бъдат публикувани в периодично електронно издание.