facebook

Новини

00-borislav-georgiev-16-02-2016_678x410_crop_478b24840a
07.05.2020 15:43
Новини

Отиде си доц. д-р Борислав Георгиев

На 61-годишна възраст почина доц. д-р Борислав Георгиев – един от най-ерудираните български лингвисти, член на департамент „Нова българистика“, с огромен принос в преподаването на български език в НБУ.

Мнозина помнят гласа му от програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, където близо 20 години (1988–2007) води седмичната рубрика „Езикова култура с Борислав Георгиев“ в предаването „12 плюс 3“. Бил е старши научен сътрудник към Института за български език при БАН. Автор е на учебници и помагала, на множество публикации в областта на граматиката, правописа, правоговора, семантиката, прагматиката и антропологията на съвременния български език. Съставител на речници и сборници.

Дълги години Борислав Георгиев беше преподавател по съвременен български език в Нов български университет, където четеше лекции по функционална грамотност и комуникативна граматика на българския език, езикова антропология, езикова прагматика, социолингвистика и семиотика на писмения текст. В НБУ той изгради първата в България концепция, методология и методика за обучение на функционална грамотност по български книжовен език.

Ще го запомним като взискателен и отзивчив колега, обичан от студентите и ценен от академичната общност, щедър човек и верен приятел.

Поклон пред паметта му!

Департамент „Нова българистика“ на НБУ