Новини

a3-iu-fmtf-400x400_678x410_crop_478b24840a
17.04.2018 09:34
Новини

Преподавател от Нов български университет със световно признание

За пръв път български учен и преподавател - избран в ръководен орган на Федерацията на европейските микробиолози

 

През есента на 2017 година,  на годишното заседание на  FEMS (Federation of European Microbiological Societies) в Лисабон, Португалия доц. д-р Галина Сачанска бе избрана единодушно от 52 председатели на европейски микробиологични дружества в ръководен орган на федерацията – неговата  Избирателна комисия (FEMS Election Committee). Тя е първият български учен, избран в ръководен орган на  FEMS, от основаването на федерацията, което е признание както за Нов български университет, така и за Българското дружество по микробиология (БДМ), като член на неговия борд. Election Committee координира и контролира процедурите по избора на нови членове в Борда на Директорите на FEMS. В този орган Сачанска представлява микробиологичните дружества от Балканския полуостров, чийто брой надхвърля 15.

 

Федерацията на Европейските микробиолози е със седалище в Делфт, Холандия, където през XVII век са открити микроорганизмите. Тя обединява 52 дружества  на микробиолози в Европа с над 50 000 членове. Нейн президент е Проф. Бауке Оудега (Холандия) а постоянният представител на България в годишното заседание (FEMS Council) е акад. Ангел Гълъбов, председател на Българското дружество по микробиология. На 10 Балкански конгрес по Микробиология (Microbiologia Balkanica’2017), проведен в Парк-хотел Москва, София през м. Ноември 2017 и подкрепен финансово от FEMS, взеха участие и над 20 студенти от БП „Биология - обща и приложна“ при общ брой на участниците – 420 учени от над 20 страни от Европа и целия свят.

 

Доц. Галина Сачанска е защитила докторска дисертация в Института по Молекулярна биология към БАН, като е докторант и към научно-изследователския център Helmholz Dresden–Rossendorf, Германия. През 2008 г. постъпва на работа в НБУ като щатен преподавател. Тя е основател на Биологичното направление в Нов български университет и заедно с подкрепата на ръководството на университета създаде първата бакалавърска програма по Биология през 2012 г. Активно работи за развитието на лабораториите към програмата, създавайки и оборудвайки Лаборатории по биология (Биохимия и Микробиология), Лаборатория по анатомия и хистология и Лаборатория по морска биология. От  създаването на програмата по Биология прогресивно расте броят на студентите, а над 70% от тях са активно ангажирани с научно-изследователска работа в посочените лаборатории в НБУ. Следващият голям успех предстои със откриването на първата магистърска програма  по Микробиология (с модули Клинична микробиология и Микробиология на храните) от есента на 2018/2019 г.

 

Линк към FEMS:     https://fems-microbiology.org/