facebook

Новини

24-apr-2_678x410_crop_478b24840a
27.04.2023 13:38
Новини

Преподаватели и студенти отбелязаха годишнината от публичното оповестяване на двойно-спиралния модел на ДНК

70 години след голямото научно откритие, донесло Нобелова награда на Джеймс Уотсън и Франсис Крик, както и на Морис Уилкинс, работил с тях в екип, департамент „Природни науки“ организира публична лекция по темата.С богат илюстративен материал гл. ас. Кирил Кирилов проследи основните моменти от научния път на откритието. Студентите от направление Бионауки бяха заинтригувани от мястото – лаборатория Кавендиш - наречено „Хижата“, в което са проблясвали големи открития на много учени в Кеймбридж в следвоенните години. Изложението в лекцията „70 години от публичното оповестяване на двойно-спиралния модел на ДНК“ в рамките на научния семинар „Бионауки“, обърна внимание на хипотезите и групите, участвали в научните спорове. За съвременните млади изследователи беше интересно да чуят как се стига до голямото откритие, как се оповестява и какъв е нелекият път до официалното му признаване от световната наука.

Гл. ас. Кирил Кирилов е преподавател в направление Биологични науки към Департамент „Природни науки“ в НБУ. Защитил е докторантура в Института по молекулярна биология към БАН.

Модератор на събитието беше доц. д-р Николай Петров.