facebook

Новини

img-20220920-174544_678x410_crop_478b24840a
26.09.2022 09:01
Новини

Преподаватели от НБУ участваха в European Symposium for Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC 13), секция Cultural heritage

Между 19 и 22 септември 2022 г. в гр. Палермо, Италия се проведе Европейски симпозиум за термичен анализ и калориметрия (ESTAC 13), в които участваха преподаватели от НБУ, департаменти „Природни науки“ (д-р Б. Костова) и „Археология“ (д-р Б. Думанов и д-р Ж. Узунов). На конференцията бяха представени следните резултати: “Thermal and phase investigation of late antique ceramic from Bulgaria” с автори Б. Костова, Б. Думанов, Ж. Узунов, В. Стоянов и „Thermal and phase analysis of Roman and Late Antiquity mortars from Bulgarian archaeological sites“ с автори Б. Костова, Б. Думанов, В. Стоянов.

 

         Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.