facebook

Новини

prof-plamen-bochkov-ph-d_678x410_crop_478b24840a
06.06.2016 17:19
Новини

Проф. д-р Пламен Бочков бе преизбран за Ректор на Нов български университет

     На 4 юни 2016 г. за Ректор на Нов български университет бе избран проф. д-р Пламен Бочков. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Антропология“, „Социология и социална антропология“ и магистърската програма „Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор на БАН.

 

    
Професионалните интереси на проф. Бочков са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия.

 


    В периода 2002–2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ, а от 2006 до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 5 март 2012 г. е Ректор на Нов български университет. Сред изследванията му са монографията „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние“ и другите. Студии по етнология“ (2009), „Веда Словена - 140 години по-късно“ (2015).

  

    Основната цел на проф. Бочков в мандата до 2020 г. е утвърждаване и развитие на Нов български университет като национално и международно разпознаваем университет с ефективно и практическо ориентирано обучение, базирано на изследвания и свързано с бизнеса.

 

Проф. Бочков си поставя приоритети в работата за периода 2016-2020 г.:

  • развитие на качеството чрез преформулиране на акцентите върху компетенциите и реализацията на завършилите студенти;
  • промяна на програмния профил и департаментната структура на университета;
  • електронно обучение и обслужване на студентите.

   

    Основни области на действие, към които проф. Бочков и неговият екип ще насочат своите усилия, са:

 

- Програмна политика и акредитация  

- Изследователска стратегия

- Развитие на качеството

- Кадрова политика

- Работа със студентите

- Административна реформа

- Социална политика