facebook

Новини

poster-new-play-2016-kopie_678x410_crop_478b24840a dsc0176_678x410_crop_478b24840a 12787305-10204088100321724-1678681309-o_678x410_crop_478b24840a
03.01.2017 13:26
Новини

Проф. д-р Виолета Дечева e председател на журито в Конкурс за нова пиеса на НБУ на тема „Справедливостта“

Номинираните автори ще имат възможност да работят с Боян Папазов

Нов български университет е организатор на Конкурс за нова пиеса на български език на тема „Справедливостта“. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани, които да се включат в начинанието с едно свое произведение. Изискването е драматургичните творби да са на български език и да не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в Конкурса за нова пиеса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Крайният срок е 31. януари 2017 година.

 

Стремежът на Нов български университет към възраждане и задълбочаване на обществения интерес към изкуството и всички негови форми е една от основните предпоставки за организирането на Конкурса. Активното участие на преподавателите от департамент „Театър“ е следствие от желанието им да „се поощряват и подкрепят мислещите и пишещите за театър в развитието на драматургичната форма от гледна точка на опита им в тематични полета, които НБУ смята за съществени за съвременната култура, свят и живеене“, сподели проф. д-р Виолета Дечева, председател на журито на Конкурса. Тя разкри детайли от процеса на организация на обществено значимото начинание, целите на инициативата и сподели очакванията си. Разказа също и за втория етап на Конкурса, който ще протече под формата на едноседмична работилница по писане на драматургия, в която ще участват номинираните от журито автор/и с техните текстове. Проф. д-р Дечева не скри задоволството си от факта, че тази година Лабораторията ще се води от Боян Папазов – ключова фигура в съвременната българската драматургия.

 

 

Проф. д-р Дечева, Вие сте председател на журито на ежегодния Конкурс за нова пиеса, който Нов български университет организира. За първи път ли се провежда тази инициатива?

ВД: Това е първото издание на Конкурс за нова пиеса.  Обявихме Конкурса през м. април 2016 г.

 

 

Наблюдава ли се повишаване на обществения интерес към драматургията?

ВД: Общественият интерес към драматургията трябва непрекъснато да се провокира и поддържа. Той не е константа. Това е главната цел на Конкурс за нова пиеса. Затова НБУ обяви такъв Конкурс. Защото поема, като всеки сериозен европейски университет, своя ангажимент към сериозните обществени казуси и културни приоритети. А такъв приоритет без съмнение е създаването на българска драматургия и поддържането на обществения интерес към драматургията.

 

 

Как преподавателите от департамент „Театър“ работят за утвърждаването му? 

ВД: Всеки от тях е ангажиран в работата си по свой начин с българската драматургия и има отношение към нея. Университетският театър се ръководи от доц. В. Вихърова и тя поема финалната част от работата на Конкурса, тоест търсенето на реализация на наградената (в края на март) пиеса – в адекватна за нея форма. А доц. Снежина Петрова е член на журито. Департамент „Театър“ и Университетският театър участват и във финансирането на наградата.

 

 

Вроден усет или придобито умение е способността да създаваш и цениш изкуството?

ВД: И двете. Но създаването на драматургична форма във висша степен ни дава ключ към времето, в което тя се появява. Класическата модерна драма на диалога например е такъв риск, поет по времето на Ренесанса, за израз на света, сведен до света на междуличностните отношения и тази форма е именно диалогът. Същото твърди Валтер Бенямин за формата на бароковата драма или трауершпила, която той разграничава от трагедията.

 

 

Как се породи идеята за провеждане на Конкурса за търсене на нови, непубликувани досега пиеси, и кога бе неговото първо издание?

ВД: Първо в диалог с проф. Богдан Богданов, който подкрепи идеята. Сетне се разви в дискусия с колеги от НБУ, които застанаха зад нея.

Ние не търсим просто непубликувани пиеси. Конкурсът всяка година ще е на различна тема. Тази година тя е „Справедливостта“.

 

 

Какви са целите на инициативата?

ВД: Целта е да се поощряват и подкрепят мислещите и пишещите за театър в развитието на драматургичната форма от гледна точка на опита им в тематични полета, които НБУ смята за съществени за съвременната култура, свят и живеене.

Намерението е да се отстояват ясни критерии, перспективи и идеи за развитието на съвременната драматургия и театър.

 

 

Как се осъществява подборът на темата, под която да се проведе Конкурса?

ВД: Конкурсът за драматургия на НБУ ще се провежда всяка година. Той е тематичен и протича в два етапа.

Темата за писане се обявява от журито на конкурса от гледна точка на нейната обществена значимост и ценност за развитието на театъра.

 

 

Какво представлява „справедливостта“ в драматургията?

ВД: Представлява ценност, която е от фундаментално значение  за съществуването на човека в обществото. Спомнете си Антигона. Тя прекрачва закона в името на справедливостта.

 

 

Кое мотивира избора на тазгодишната тема на конкурса?

ВД: Усещането за дефицит на справедливост в нашето общество. А за нас е важно темата, по която ще пишат пиесите си нашите автори, да засяга битието на човека днес в България.

 

 

Какво съдържа в себе си пиесата, която се отличава от всички останали?

ВД: Неочаквана гледна точка към поставената тема. Интересен сюжет, герои, театрално въображение.

 

 

Плод на знания, умения, усилия или на талант е завладяващата творба?

ВД: На всичко това, което изброявате.

 

 

Има ли балансирана рецепта, която творците следват при създаването на пиеси?

ВД: Не. На сайта на Конкурса сме отворили една рубрика, която се казва Deus ex machina. Кръстили сме я така с известна ирония към идеята за спускането на бога с машина на сцената, за да разреши всички проблеми при писането на пиеси. Няма такава магическа формула, която да обяснява в 10 точки например как да напише човек добра пиеса. Макар че има безброй уъркшопове по света и курсове по творческо писане, които обещават да научат своите студенти и автори именно на това.

 

 

Разкажете повече за втория етап от Конкурса – Лабораторията за пиеси.

ВД: Вторият етап на конкурса е провеждането на едноседмична работилница по писане на драматургия, в която участват номинираните от журито автор/и с техните текстове. Работилницата се води от специално поканен от Университета изявен автор в областта на драматургията и в нейната заключителна фаза той и участниците представят финалните варианти на пиесите. От тях журито избира една, на която връчва наградата за драматургия на НБУ.

Тази година Лабораторията ще се води от Боян Папазов – ключова фигура в съвременната българската драматургия. Чест е, че именно той ще е първият водещ на Лабораторията. Мисля, че дори да участва един автор в нея е вече награда. Възможността да работиш върху творбата си заедно с водеща фигура в драматургията е нещо, което няма как да ти се случи иначе. То е дар.

 

 

Какво да очакват от нея участниците в Конкурса?

ВД: Могат да прочетат всичко за нея тази година на сайта на конкурса. Боян Папазов предложи тази година следното: „за начало, ден първи, не тема доминанта, а един микс с лечебен ефект: „Драматургическа недостатъчност, предраматизиране и драматургическа анемия. Диагностициране и терапия. Моят опит“.

 

В следващите дни, ако има добри текстове, бих могъл да разиграя с авторите новите възможности в техните пиеси. Без външни лица, които не познават четивата.

 

На финала бих предложил упражнението - „Моята осемгодишна игра с композицията и езика в един „Любовен бестиарий (Beastiary of Love) “. Поуки за продан.“ Предварително условие е слушателите да са чели пиесата.”

Пиесата „Любовен бестиарий (Beastiary of Love) “ е на сайта на Конкурса, където всеки може да я прочете.“

 

 

Как изглежда денят на номинирания автор, пристъпил прага на Лабораторията?

ВД: Ще питате него през февруари догодина K

 

 

Как протича подборът на изявени творци в областта на драматургията и театъра, които насочват, дискутират и съветват номинираните автори?

ВД: Избираме с журито след дискусия фигура с утвърдени заслуги за развитието на драматургичната форма.

 

 

В какво се изразява влиянието, което участието в такъв тип инициатива оказва върху творците?

ВД: Ако истински са ангажирани, може да промени дори мисленето им за театър.

 

 

Съпътстващите конкурса инициативи са многобройни. Най-скорошната е предстоящата дискусия за филма „Прошка“, чиито водещи ще бъдат проф. д-р Людмил Христов и членът на журито на Конкурса - доц. д-р Светла Христова. Какво мотивира избора на придружаващи събития и как протече подборът им?

ВД: Целта на тези събития е да активира вниманието на пишещите и обществеността върху темата, която сме поставили.

Това е живеещ в университетската среда конкурс, отворен към обществото. Тези събития създават среда за дискусии и мислене, а това е, което най-силно липсва на пишещите в България. Университетът, НБУ, може да създава такава среда.

 

 

Кой може да вземе участие в Конкурса?

ВД: Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година на български език. Той е национален и отворен към българите в чужбина, към пишещите на български чужденци, защото и такива има.

 

 

Докога желаещите творци могат да се включат в Конкурса за нова пиеса?

ВД: Крайният срок е 31 януари 2017 година.

 

 

Какви са очакванията Ви относно тазгодишното издание на Конкурса?

ВД: Вълнуващ скок в неизвестното.

 

 

 

 

 

 

 

Интервю: отдел "Информационна дейност"

Снимки: личен архив