facebook

Новини

obst_678x410_crop_478b24840a
21.12.2023 12:25
Новини

Проф. Пламен Дойнов представи новата си книга за формирането на писателската личност в НРБ

„Освен терора: Моделиране на новия писател на НРБ. 1944-1956“ получи своята премиера в деня на нейното излизане. Новата книга беше представена на събитие в Център, озаглавено „Среща с автограф“ на 18 декември. В първото й представяне пред университетската общност, проф. Дойнов, д.н., сподели, че целта му е била не само да разкрие историческите факти, свързани с репресията и терора над писатели и журналисти, но и да покаже как личностите на тези автори са се трансформирали под влиянието на тоталитарния режим.

 

 

„Опитвам се да мисля цялата тази история и да твърдя, че всичко това е терор , който се опитва да промени тотално облика на българската литература. Книгата е за терора, но и за онова, което се случва освен терора. И заради честта на историята, и заради честта на персонализма, както и на други подходи, държа на това, че би трябвало да се опитаме да осветим не само политическите поръчки и това, което се случва извън волята на човека и сякаш тоталитарният режим принуждава да се пишат неща, които писателите никога не биха написали, но и липсата на личен избор.“, сподели проф. Дойнов, д.н.

Книгата проследява събития и процеси, анализира модели и механизми, чрез които се появява, създава и дооформя социалния образ на новия писател в Народна република България между 1944 и 1956 г. Разказите за чистката в обществото и в Съюза на писателите в месеците след Девети, арестите и процесите на Народния съд срещу хора на словото, цялата система от репресии се надграждат от описания и анализи на фазите на приобщаването, (пре)възпитанието и преобразяването, в които кристализира образът на държавния писател – служител на тоталитарната република. Книга за многоликото присъствие на терора в българската литература, но и за фигури, сенки, думи и действия, мяркащи се зад кървавата му завеса в амалгама от репресии, страхове, привилегии, марксистко-ленинска просвета, писане по партийно-държавна поръчка, планово държавно книгоиздаване, цензурни забрани и позволения, официални почести и пр. Така новият писател на НРБ се откроява като образцов инструмент за литературно производство на социалистически реализъм. Едно битие в творческа не свобода, в страх, труд и радост. Освен терора.

 

 

 

„Книгата е написана заради жертвите, заради оцелелите, заради устоялите, прекършените, но и заради всички тези, които трябва да бъдат помнени, независимо каква роля са играли, защото те ни дават един много важен пример – да не си вдигаме много високо носовете, че живеем честно. Защото живеем във време, в което изборът е в по-голяма степен възможен. И да не си мислим, че бихме устояли, ако ни се наложи да играем тези роли, които се е наложило да играят тези хора.”, разказа проф. Дойнов, д.н.

„Освен терора: Моделиране на новия писател на НРБ. 1944-1956“ е 24 книга от поредицата „Литературата на НРБ – история и теория“. Модераторът на „Среща с автограф“ доц. Морис Фадел, д.н., разказа повече за поредицата на департамент „Нова българистика“, която се занимава със специфичните особености на изграждането на литературата на НРБ.

„Тази книга е методологически необходима, защото до този момент ние се занимавахме преди всичко с текстовете, с техните отношения с институциите, с идеологията, с властта в НРБ, а и в сравнителен план извън нея. Тук имаме нещо различно, имаме концентрация върху пишещия човек, върху това как той е формиран от тези институции и в този смисъл това е едно много интересно продължение на една линия в нашия департамент „персонализмът“. Например, когато четем Багряна след 1944 г. изобщо не можем да познаем, че става дума за Елисавета Багряна или Дора Габе. Така се трансформира писателската личност, че тя става абсолютно различна и друга. Това е много интересен процес.“, сподели доц. Фадел.

 

 

 

Изданието вече е налично в Център за книгата.