facebook

Новини

1933224_678x410_crop_478b24840a 1933162_678x410_crop_478b24840a 1933073_678x410_crop_478b24840a 1933186_678x410_crop_478b24840a 1933204_678x410_crop_478b24840a
18.09.2020 11:46
Новини

Споразумение за сътрудничество между Нов български университет и Гьоте-институт България

На 14 септември 2020 г. професор Пламен Дойнов, д.н., Ректор на Нов български университет, и госпожа Марина Лудеман, директор на Гьоте-институт България, подписаха ново споразумение за сътрудничество между двете институции. На събитието присъстваха доц. д-р Кристиян Постаджиян, Декан на Бакалавърски факултет на НБУ и госпожа Забине Брахман-Босе, Заместник-директор на Гьоте-институт България и ръководител на Езиковия отдел.

Новото споразумение обогатява измеренията на съвместната дейност на най-голямото частно висше училище в България и престижния културен институт. За първи път в българското университетско образование избрани модули от квалификационната програма „Уча се да преподавам немски език“, разработена от Гьоте-институт, съвместно с водещи немскоезични учени, се интегрират в учебното съдържание на специалности, които предлагат професионална подготовка на учители по немски език. Това са бакалавърска програма „Германистика (с втори чужд език английски)“ и магистърска програма „Лингводидактика“ към департамент „Чужди езици и култури“.

Подписаното споразумение предвижда и редица други образователни дейности, които задълбочават и разширяват партньорството между Нов български университет и Гьоте-институт България в областта на езиковото обучение, иновативната методика на преподаване и междукултурното сътрудничество.