facebook

Новини

marazov_678x410_crop_478b24840a
07.06.2024 10:05
Новини

Среща с проф. Иван Маразов, д.н., и представяне на сборника в негова чест „Изкуство и памет“

На 29 май 2024 г. в  НБУ се състоя среща с проф. Маразов и представяне на сборника с научни статии „Изкуство и памет“ в чест на неговата 80-годишнина. Проф. Иван Маразов, д.н., почетен професор на НБУ, е дългогодишен преподавател в университета, изтъкнат учен в областта на историята на изкуството и културата, виден траколог и активен радетел за популяризиране на наследството по българските земи у нас и в чужбина, Той е създател на департамент „Изкуствознание и история на културата" в НБУ и успешно утвърждава специалността „Изкуствознание" сред водещи професионални направления в българското университетското образование. Проф. Маразов е автор на многобройни и значими научни трудове, публикуване на български, английски, френски, немски, руски и други езици. Работи активно със студенти, докторанти, специалисти от музеи и университети, водещ учен в сферата на експониране на културни наследства и музейни експозиции. Водещ в създаването на изложби на тракийското изкуство в Япония, САЩ и другаде. Член е на Флорентинската академия „Медичи“  (1988 г.).

В събитието, организирано от департаментите „Изящни изкуства" и „Антропология", Център за книгата и Музей на НБУ, участваха членове на ръководството на университета, сред които изпълнителния директор на НБУ д-р Георги Текев, зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Кристиян Постаджиян, преподаватели, студенти,  представители на научната общност от университети, научни институти към БАН, музеи.

Събитието започна с изпълнение на флейта на Филип Копецки, специален поздрав от департамент „Музика“. Тържественост на срещата добави и поздравителния адрес от НБУ и специална статуетка, изработена от в Ателието по стъкло от Вероника Милева, студентка в МП "Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата", които проф. Маразов получи в знак на благодарност и уважение към забележителните му постижения в областта на изкуствознанието и изследването на древните култури и тяхното популяризиране.

В обръщението, прочетено от името на ректора, доц. Постаджиян изтъкна дългогодишния професионален и академичен опит, и всеотдайност на проф. Маразов към преподаването и обучението на студентите, които винаги са били в съзвучие с мисията, политиките и високите стандарти на Нов български университет в прилагането на трайни ценности и иновативни методики на образованието за формирането на богати творчески личности в съвременното общество.

Той обърна внимание, че фундаменталните познания на проф. Маразов в различни области на изкуствознанието, хуманитаристиката, социалните науки за човека са в основата и на неговия изследователски авторитет – национален и международен, в изключителния му капацитет да създава експозици, които показват и разказват за човешките достижения, да привличат професионалисти, любители и слушатели по време на лекции, научни симпозиуми и културни събития. Доц. Постаджиян завърши с пожелание към проф. Маразов от името на колегията на НБУ да продължава все така вдъхновено да изследва древните култури и да ни радва с нови книги, които умело и с лекота да ни водят по пътя към откриване на нови светове!

Представянето на сборника като проблематика, теоретични приноси на авторите и осезателното присъствие на проф. Маразов не само в изкуствознанието, но и в социалните науки за човека, в историята на изкуството направи проф. д-р Тома Томов. Изказването му намери отражение и в последващи мнения и споделени общи моменти на работа и научни изследвания с проф. Иван Маразов, д.н.

Проф. Маразов се обърна с благодарност към всички, които участват в сборника, към всички, „които се потрудиха над този сборник, защото знам колко трудно е да се подготви едно такова издание, към оформителя на сборника и благодарност към ръководството на Университета, че е позволило едно толкова разкошно издание“. Той сподели с усмивка, че денят е много хубав за него „защото фактически вие ми давате 2 години плюс към осемдесетте“. По думите му, той е прочел с много внимание двата тома и е разбрал, че това, че едно поколение като неговото е в зоната на залеза, „има хора, които продължават да работят  с нови интерпретации, и мога смело да кажа с нови открития в много от тези статии, така че нищо не свършва с една генерация“. Накрая той благодари на Нов български университет, на всички негови студенти, всички, с които са правили екскурзии по световните обекти и музеи, с които си е сътрудничел, на семейството си и на всички, които присъстват на това, наречено от него “интимно събитие“.

Участниците се запознаха и с част от интервю на проф. Маразов, продукция на Музея на НБУ и Радио-телевизионния център. Интересните разговори и споделянето на нови идеи продължиха в неформална среда след приключване на събитието.

За чудесната атмосфера на събитието важна роля изигра водещият доц. Боян Манчев, д.н.