Новини

untitled-5_678x410_crop_478b24840a untitled-4_678x410_crop_478b24840a
07.08.2019 12:55
Новини

Среща в Москва на представители на Московски технически университет по съобщения и информатика (МТУСИ) и Нов български университет (НБУ)


На 25 юни 2019 г. по време на посещението в Москва на делегация от Нов български университет (доц. д-р Татяна Фед, доц. д-р Петя Асенова, доц. д-р Васил Къдрев) беше сключен Договор за сътрудничество между НБУ и Московски технически университет по съобщения и информатика (МТУСИ).
Документът е подписан от ректора на МТУСИ Сергей Ерохин и от председателя на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински.

Договорът предвижда развитие на студентската мобилност, обмен на преподаватели, учени и сътрудници, реализация на съвместни образователни програми, съвместно провеждане на конференции, подготовка на научни трудове и публикации.

Срещата и командировката в Москва са с подкрепата на ЦФСР (Централен фонд за стратегическо развитие) на НБУ.

На срещата присъстваха:
Андрей Юриевич Муханов – Зам.-ректор по международната дейност и връзките с обществеността;
Юрий Миронов – Декан на факултета „Сети и системы связи“;
Тауфик Бен Режеб – Зам. декан на факултета „Сети и системы связи“;
Ольга Николаевна Каприелова – Н-к отдел по международната дейност;
Ольга Глотова – Зам. н-к отдел по международната дейност.

Страните очертаха пътна карта, в съответствие с която се планира съгласуване на учебни планове и подписване на договор за откриване в българския и руски университети на съвместна магистърска програма „Две дипломи“. Предполага се, че програмата ще стартира в 2020 г.  

Тази програма ще позволи на руските и български студенти не само да получат качествено образование в сферата на ИТ и телекомуникациите, но и едновременно да получат дипломи от МТУСИ и НБУ, които имат висока степен на признаване, съответно, в страните от СНГ и в Евросъюза.

МТУСИ е водещ руски отраслеви ВУЗ, готвещ кадри за цифровата икономика: специалисти в областите на телекомуникациите, информационните технологии, информационната безопасност, радиотехника, телевизия и пощенските съобщения. Випускниците на университета имат едни от най-високите рейтинги на заинтересованост от руските и чуждестранни компании и организации. Измежду основните работодатели са такива известни играчи на пазара на телекомуникациите и ИТ, като Ростелеком, МТС, Мегафон, Сбербанк, ВТБ, „Лаборатория Касперски“, 1С, „Код безопасности“, NOKIA, HUAWEI и много други.

НБУ е втори по значимост университет в България, той е най-голямото частно висше учебно заведение в страната. Неговият академичен профил включва сферите на новите технологии, на естествените и хуманитарни науки, други направления на подготовка. Университетът има държавна акредитация и висок рейтинг между университетите на страните от Евросъюза.


Снимки: mtuci.ru