Новини

img-20200920-133616_678x410_crop_478b24840a img-20200923-110623_678x410_crop_478b24840a img-20200921-115208_678x410_crop_478b24840a img-20200927-110803_678x410_crop_478b24840a img-20200925-115424_678x410_crop_478b24840a img-20200928-120337_678x410_crop_478b24840a
28.10.2020 16:23
Новини

Теренна работа по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9

За реализиране на задача по дейност 1.2 „Библиографска справка и теренна работа“ са проведени обходи в района на област Стара Загора, общини Братя Даскалови, Стара Загора и Чирпан в периода 19 – 29 септември 2020 г. В обходите се включиха членове на научния колектив, външни експерти и студенти от Нов български университет.

По време на обходите са събрани общо 154 образеца от древни строителни материали (тухли, керемиди, мазилка, хоросан) и шлаки, под ръководството на гл. ас. д-р Боян Думанов, както и геоложки скални образци, вероятна суровина за производството на строителните материали под ръководството на доц. д-р Биляна Костова. Пробите са взети от 20 обекта, регистрирани от членовете на екипа в рамките на проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“.

В хронологично отношение материалите обхващат време от 5-4 в. пр. Хр. до Османския период, което ще позволи проследяване на технологиите на производство на древните композити и познанията на хората за околната среда в широк времеви диапазон за изследвания район.


Текст: Ирена Димитрова, ръководител на Работен пакет №4 „Разпространение на резултатите“

Ръководител на проект и снимки: доц. д-р Биляна Костова