facebook

Новини

02-split_678x410_crop_478b24840a
08.08.2022 15:40
Новини

Участие на НБУ в международна научна конференция 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry & Materials Science (CEEC-PCMS1) together with the 2nd Croatian Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CCTAC2)

Между 26 и 30 юли 2022 г. в гр. Сплит, Република Хърватия се проведоха съвместно 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry & Materials Science (CEEC-PCMS1) и 2nd Croatian Conference on Thermal Analysis and Calorimetry CCTAC2. В конференцията участваха преподаватели от департаменти „Природни науки“ и „Археология“ съвместно с колега от ВСУ „Л. Каравелов“ – всички, членове на научния екип на проект на НБУ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Бяха представени следните постерни доклади – „The characterization of ancient ceramic“ с автори Б. Костова (департамент Природни науки), Б. Думанов и Ж. Узунов (департамент „Археология“) и В. Стоянов – член на научния екип на проекта, преподавател във ВСУ „Л. Каравелов“ и „A comparative study of ancient and modern masonry mortars“ с автори В. Стоянов, Б. Костова и Б. Думанов.

 

            Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.